El passat 25 de gener, es va realitzar un interessant Cine Fòrum sobre el cinema. Es va pretendre realitzar un apropament al món del cinema a través d'un anàlisi psicològic de les escenes, pel·lícules o imatges i un apropament a la psicologia a través del cinema con expresió de la condició humana. Així com promoure la identificació d'aspectes psicològics i socials a través del cinema, com també, potenciar l'anàlisi dels personatges per part de l'espectador des d'un punt de vista psicològic (psicologia de la personalitat). Al mateix temps facilitar un espai de reflexió grupal des d'un clima positiu on abordar aspectes psicològics de l'art cinematogràfic a través del col·loqui i el diàleg. 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account