La comissió infantil de CERECUSOR va organitzar una conferència dirigida als pares i mares sords amb fills/es oients el 23 de març a les 19:00h.

Temàtica de la conferència: Els infants CODA (CODA és un fill oient de pares sords o pare o mare sord/a)

La conferència la va realitzar la Natàlia Cárdenas, psicòloga CODA. A part de la conferència també hi va haver un debat i un taller.

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account