Dijous 30 de maig, es va realitzar una xerrada de l'empresa comunicats, que ofereix serveis d'interpretació Online. Es va exposar les característiques d'aquest sistema de comunicació i llocs on aquesta implantada, per facilitar la comunicació de les persones sordes en les gestions especifiques de la seva vida diària.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account