El servei d’Atenció Social del CERECUSOR ofereix informació, orientació i assessorament tant a persones sordes i a les seves famílies, com a professionals externs i administracions públiques, proporcionant suport i acompanyament en la gestió de recursos per a persones sordes grans, a través dels següents àmbits:

 

  • Persones sordes en general

  • Persones grans

  • Joventut

  • Famílies amb membres sords

  • Persones hipoacúsiques

  • Professionals externs

  • Voluntariat

  • Serveis Socials públics

  • Entitats públiques i privades

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account