El Centre Recreatiu i Cultural de Sords, conegut per les seves sigles CERECUSOR, va ser fundat l’any 1941 pel Sr. Pedro Segimon amb el nom “Acción Católica Nacional de Sordomudos” com una delegació de l’associació de Madrid.

L’any 1964 va començar la transició pel canvi de nom i modificació d’estatuts que permetria la denominació actual de l’entitat i la independència respecte l’associació de Madrid, esdevenint una associació amb identitat pròpia.

El CERECUSOR és una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que té com a finalitat principal la lluita contra les barreres de comunicació i d’accés a la informació que patim les persones sordes.

A l’actualitat el CERECUSOR està integrat per més de 300 socis i sòcies, tots ells amb discapacitats auditives de diferents graus i majoritàriament usuaris i usuàries de la llengua de signes catalana. La nostra base associativa és molt activa i dinàmica, i gran part dels socis i sòcies han participat d’una manera o altra en la gestió de l’entitat o d’activitats concretes. El voluntariat és una de les virtuts més valuoses dels membres de la nostra entitat.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account